Gabinet psychoterapii w Mikołowie

Gabinet psychoterapii w Mysłowicach

Gestalt jest podejściem psychoterapeutycznym należącym do nurtu psychologii humanistycznej. Jego głównym założeniem jest koncentracja na tym co Tu i Teraz oraz wiara w umiejętności każdego z nas do przywracania w sobie równowagi. Zakłada również holistyczne (całościowe) spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że ciało i psychika oraz wzajemne relacje z innymi ludźmi i otoczeniem tworzą pełny i prawdziwy obraz każdego z nas.

i tym samym uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni psychologicznej, Klinikach Psychiatrii i Psychoterapii oraz Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ochojcu.

Obecnie poza prowadzeniem psychoterapii współpracuję również ze Szpitalem Euromedic gdzie udzielam wsparcia pacjentom onkologicznym. Prowadzę również zajęcia ze studentami psychologii oraz wspieram proces rekrutacji w firmie Aiut w Gliwicach. Pracuję również z osobami z niepełnosprawnością wspierając ich aktywizację na rynku pracy.

Kim jest Counsellour (doradca) Gestalt?

  • Pomaga człowiekowi potrzebującemu pomocy w poszukiwaniu jego własnej drogi,
  • pomaga mu uporządkować życiowe doświadczenia,
  • pomaga uzyskać szerszą świadomość przeżyć emocjonalnych, potrzeb, związków z innymi ludźmi, indywidualnego potencjału.

Nie daje gotowych rozwiązań, nie osądza, nie przekonuje. Prowadzi w kierunku większej autonomii i samodzielności w podejmowaniu życiowych wyborów z uwzględnieniem aktualnych możliwości i priorytetów. (cytat z Centrum Counsellingu Gestalt)

Kim jest doradca Gestalt?